Eğer kulumuza parça parça indirdiğimiz Kur’an’dan şüphe ediyorsanız, haydi onun gibisinden bir sure meydana getirin ve Allah’tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, eğer iddianızda doğru iseniz.Bakara 22 Tefsiri

3 Mayıs 2024 0 Yazar: admin

23- Ve eğer has kulumuz, mümtaz kulumuz Muhammed Mustafa’ya, doğruluğuna, eminliğine bu ana kadar herkesin inanmış olduğu sevgili Resulümüze verdiğimiz peygamberlikten ve bunun fermanı olmak üzere parça parça indirmekte olduğumuz Kur’ân’dan bir şüphede bulunursanız, bir kuşkuya düşerseniz, mesela “Vahiy inanılır şey midir? Allah kitap gönderecek olsa böyle mi gönderir? Böyle parça parça, âyet âyet, sûre sûre kitap inmek nasıl şey? Bunlar bize maddî ilimlerden ne öğretiyor? Altın madenlerinin nerelerde olduğunu mu gösteriyor? Kimyaları mı buluveriyor? Bu bir şiir değil midir? Bunu insan kendiliğinden yapamaz mı? Buna göre Muhammed ya bir şair gibi ara sıra bunları kendi söylüyor da “Allah gönderdi” diye bizi aldatıyor veya kendi aldanıyor mu? Gerçi Muhammed’in şimdiye kadar aklı da vardı, doğruluk ve inanılırlığı da vardı. O, ne aldanır ve ne aldatırdı. Tecrübe böyle ama, ne çıkar? Tecrübe geçmişi gösterir. Olabilir ya belki bugün bozuldu, aklını kaçırdı veya ahlâkını değiştirdi. İhtimal, artık kurnazlığa kalkıştı. Hâsılı ne tarafından baksak kestiremiyoruz. Her halde bunun kendisinden olması ihtimalini yenemiyoruz. Allah’tan geldiğinde şüphe ediyoruz. Bile bile değil, fakat hakkımız olan böyle bir kuşku ile onu tanımıyoruz. Çünkü müsbet olmayan bir şeye inanmak da budalalıktır, akıl kârı değildir.” gibi birtakım kuşkular taşıyorsanız, bunun da isbatı kolay. Bunda da derin derin felsefelere, hayallere dalmaya gerek yok eğer bunu bir insan yapabilirse, haydi bunun gibisinden bir sûre getiriniz. Yani üslubda, belağat ve bedaetde=(Kesin ve apaçık bilgi anlamına gelen bir mantık terimi, aksiyom.)Kur’ân sûrelerine benzer ve tam onun eşi bir sûre de siz bulunuz. Ve ona tam benzemek için söyleyen de o kulumuz gibi ümmî (okuma-yazma bilmeyen) ve onun gibi ahlâklı olsun. Okuyup yazarlardan, tahsil görenlerden, şairlikle uğraşanlardan olmasın. Haydi bu son şartı da kaldıralım, size izin verelim, genel olarak herhangi bir şahıstan olursa olsun böyle bir sûre getiriniz, Ve hatta Allah’tan başka güvendiğiniz ne kadar yardımcılarınız, tanıdığınız ne kadar mabutlarınız, iktidarını farzettiğiniz ne kadar putlarınız, şairleriniz, edipleriniz, bilginleriniz, filozoflarınız, âmirleriniz, hâsılı size baş, el, ayak olmak isteyecek ne kadar yardakçılarınız, şahitleriniz, önderleriniz varsa hepsini de çağırınız

“Şüheda” kelimesi “şehid” kelimesinin çoğuludur. “Şehid” ise, hazır, şahit, nâzır, örnek mânâlarına gelir ki, burada herhangi birisi demektir. eğer davanızda sadık iseniz. Yani bu konuda şüpheye yer olduğu fikrinde haklıysanız bunu yapmanız ve yapabilmeniz gerekir. Bir insanın kendiliğinden yaptığı bir şeyi veya daha iyisini diğer insanlardan herhalde bir yapan bulunur. Alışılmış olan budur. Görmez misiniz filozoflar bile, “tabiat düzenidir” derler. Siz de zaten böyle demekle şairlerde, filanlarda aynıları var demek istiyorsunuz. Varsa haydi bulun getirin, bugün değilse yarın getirin, öbür gün getirin..Elmalı Hamdi Tefsiri Bakara 22

“Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye
düşüyorsanız.” Muhammed’e (s.a.v) vahiy indirdiğimizden kuşku
duyuyorsanız, Rasulluğunun Hakk olduğundan şüpheleniyorsanız,
bütün beşeri gücünüzü toplayın, kıyasta deneyim kazanmış ve fakat
hidayet nurundan perdelenmiş akıllarınızı, söz terkibinden, anlamların
nazmedilmesinden iyi anlayan fikirlerinizi seferber edin, siz, sizin
hemcinsleriniz olan diğer insanları da yardıma çağırarak, bakalım, bir
sure, yani bizim indirdiğimiz Kitabın bir bölümüne benzer bir bölüm
getirmeye güç yetirebilecek misiniz? Eğer bu Kitabın Muhammed’in
kendisi tarafından yazıldığı şeklindeki iddianızda doğru iseniz, siz de
onun gibisini yazsanıza! Tevilat 1 Muhiyydin Arabi Bakara 22 Tefsiri