Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Eğer Allah Azze ve Celle’nin kuluna, isyan içinde olmasına rağmen dünyalık olarak hâlâ sevdiği şeyleri verdiğini görürsen bil ki bu istidrâctır.” Sonra şu ayetleri okudu: “

20 Nisan 2024 0 Yazar: admin

(En’âm/44-45.) “Onlar, kendilerine yapılan uyarıları unutunca her şeyin kapılarını onlara açtık. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık! Böylece onlar birdenbire bütün ümitlerini yitirdiler. Sonunda zulmeden kavmin kökü kesildi. >>

Her türlü övgü, âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur.” (En’âm Sûresi, 44-45. Ayetler) (Ahmed, el-Müsned, 17311)

İSTİDRÂC NEDİR: Allah’ın, âyetlerini yalanlayanları derece derece, sezdirmeden azaba doğru çekmesi, her yeni hata ve günahta yeni nimet ve imkânlar vererek azdırması, yavaş yavaş helâke götürmesidir.