İsa’nın anısı ölümünden sonra nasıl (ve kim tarafından) aktarıldı?

31 Mart 2024 0 Yazar: admin

Bu soru, Hıristiyanlık tarihinde çözülmesi en zor bilmecelerden biri olmaya devam ediyor. Hıristiyan dünyasının bir kısmı Paskalya tatili vesilesiyle Mesih’in dirilişini kutlarken, biz Pavlus’un mektuplarından İncillere kadar İsa hakkındaki ilk hikayelerin yaratılışına odaklanıyoruz.

Nasıralı İsa hiçbir şey yazmadan öldü. Onun çarmıha gerilmesiyle en eski İncil olan Markos’un yazımı arasındaki kırk yıl, ilk Hıristiyanlığın en karanlık dönemini oluşturur.

İsa’nın anısı nasıl korundu? Kim tarafından ? Hafızasının aktarımı tanıkların inisiyatifine mi bırakıldı? Yönlenmiş miydi? Nasıl ? Ve üç İncil daha ortaya çıktığına göre (ve hatta Yeni Ahit’te saklanmayan İncilleri de sayarsak daha da fazlası) neden bir İncil yeterli değildi?

Öyle görünüyor ki en basit çözüm, dört havarinin (Markos, Matta, Luka, Yuhanna) her birinin kendi yöntemiyle gördükleri ve duyduklarının anısını sakladıklarını düşünmektir. Bu, bazen bir araya gelen, bazen birbiriyle çelişecek kadar farklılaşan İncilleri arasındaki farklılıkları açıklamaktadır . Ancak bu “basit” çözüm öyle değil! Bir yandan ne Markos ne de Luka İsa’nın öğrencileriydi. Öte yandan, aynı olaylara tanık olan tanıklar arasında bu kadar büyük farklılıklar olduğunu nasıl hayal edebiliriz? Bu nedenle, daha az basit ama daha güvenilir çözümler bulmak için karanlığa bakmalıyız. Ve burada, araştırmacıların bazen iyi cevapları olsa da belirsizlikler devam ediyor.