Hz.Resûlullâh as.ın “Kostantiniyye kesinlikle fetholunacaktır, onun fethinin emîri ne güzel emîrdir ve o ordu/asker ne güzel askerdir” işaretinde, İstanbul’a ve onu fetheden müslüman Türk Milletine iltifat vardır! Bu hadisdeki 3mu’cizeye dikkat

29 Mayıs 2023 0 Yazar: admin

(Müsned-i Ahmed B.Hanbel, 3:37)