İslam’a en iyi bağlayan şey nedir?

30 Nisan 2023 0 Yazar: admin

…Biz Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yanında oturuyorduk. Peygamberimiz: “İslama en iyi bağlayan şey nedir?”diye sordu. Sahabeler: “Namazdır”dediler. Peygamberimiz:”Cevabınız güzel fakat o değildir.” Sahabeler:”Zekat vermek.” Peygamberimiz:”Cevabınız güzel fakat o da değildir.”

Sahabeler: “Ramazan orucudur.” Peygamberimiz: “Cevabınız güzel, fakat o da değildir.” Sahabeler: “Hacca gitmektir.” Peygamberimiz: “Cevabınız güzel fakat o da değildir.” Sahabeler: “Cihaddır.” Peygamberimiz (s.a.v.): “Cevabınız güzel, fakat o da değildir.

Muhakkak ki İslam’a en iyi bağlayan şey, Allah için sevmek Allah için buğz etmektir.'” (Ahmed b.Hanbel,Müsned, 4/286). “Allah için sevmek ve Allah için buğzetmek” ile ilgili hadis hakkında İ. Ebû Hanîfe (rh) diyor ki; “Eğer hak nedir, bâtıl nedir, haklı kimdir haksız kimdir bilmezsen; kimi seveceğini ve kime buğzedeceğini bilemezsin. Bu da, senin imanında gevşeklik, zayıflık olduğunu gösterir.”