İnsanı Kamil -Mukaddime

25 Mart 2023 0 Yazar: admin
  • İnsan ı Kâmil (Mukaddime)                

4.8.1999

https://www.youtube.com/watch?v=7bzij1CQRwM&list=PLZgVESErSVBbt2dnyH4So95DuBkqCYWUw&index=5

28.2.2023

Rahman ve Rahim olan Allah adı ile başlarım..

Hamd.. Tek olan Allah’a mahsustur..

Hamd Allaha edilir

asıl Hamd Allah ‘a mahsustur

Hamd = Övgüdür sena etmek Ona övmek için hakkikat şeklini bilmesi lazım bilemediği için Hamd Allah ‘a mahsustur Bu da Hasların Hamdıdır .Lillahi kendini över

Salât ve selâm; Kendisinden sonra bir peygamber gelmeyecek olan büyük Resûle..

Son resüdür çünkü ;Bütün hakikatleri ortaya çıkardığı için gelmesine gerek kalmamıştır . çember tamamlanmıştır .Hz adem den başlayan seyir resullah da sona erdi miraç , regaib ,kadir ,kurban ,ramazan bayramı onda bunları yaşadığımızda Muhammedi oluyoruz yaşamazsak suret ile yaşıyoruz

Muhammediliği yaşamazsak sadece bayram yapıyoruz .Onun dışında başka  Resül gelmeyecek demektir . Ama Resül dünyada ayrılması gelmeyecek demek onun dışındsa resül gelmeyecek  Onun varlığı ile bu alem devam ediyor resüllüğü devam etmektedir. Hz Resullahın Hakkiati oan Hakikati Muhammediye batını olarak devam ediyor başka bir mertebeye,başka bir peygamere  gerek yok . çünkü Levlâke levlâk lemâ halaktü’l-eflâk” (sen olmasaydın, sen olmasaydın, felekleri yaratmazdım) sözüdür.Resulluk yani ulaştırıcılık yani velayet devam ediyor .Peygamber  ilkönce Veli sonra Nebi oluyor  9;32

peygamber evvela veli oluyor sonra nebi oluyor nebilik yani peygamberlik velilliğin dışarıdaki tezahürü  şeriat getirmesi dolaysıyla beşeriyat aleminde fiil aleminde zuhuru veliliği nebilik peygamberlik veli Allahü tealaya yakın olma nebilik ise onu Yakınlık haberini dışarıya çıkarma  11;03

Resullük adresine ulaştırma ..Risalet bu demek . Fiili terbiye ,nebinin getirdiği hükümlere yönelmen filli terbiye ,tarikat mertebesinde rububiyet mertebesi sonra Rab mertebesidir.Tarikat mertebesinde resullük başlıyor .şerait mertebesi genele yayılmıştır .sonra tarikat ,hakikat ve mağfiret demek.