Yahudiler, Şiiler, Selefiler ve Hristiyanlarde İlaha Beden İzafe Etme

16 Mart 2023 0 Yazar: admin