Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

30 Ekim 2022 0 Yazar: admin

“İnsanlardan ilk kaldırılacak olan haslet emânettir (güvenilirliktir). En sona kalacak olan da namazdır. Nice namaz kılan insan vardır ki onda hayır yoktur.” (Beyhakî, Şuabü’l-îman, VII, 215/4892; Heysemî, VII, 321)