YÜZME TARİHİ 

29 Eylül 2022 0 Yazar: admin

YÜZME TARİHİ Yüzme, tarihe bakıldığında ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında bir bilgi bulunamamıştır. Bazı Tarih bilimcileri yüzme nin insanlık ile birlikte başladığını düşünmektedir. Eski çağlarda insanlar kendilerini vahşi hayvanlardan, boğulmalardan koruma ve gıda bulabilmek için yüzmeden yararlanmış oldukları arkeolojik kazı ve bulgulardan anlaşılırken , yüzme insanların hayatına spor olarak değil, bir zorunluluk olarak girdiğini belli etmiştir. MÖ 9000 yıllarında Libya çölündeki Son Vadisinde yapılan kazı çalışmalarında mağara duvarlarındaki resimlere bakıldığında günümüzde kullanılan kurbağalama yüzme tekniğinin aynısının yapıldığı görülmektedir. Kazı ve araştırmalar sonucunda birçok yüzme resimli yazılar ve hikayelere rastlanmaktadır. Sparta Pers, ve Atina uygarlıklarında çocuklara yüzme öğretilmeye çalışıldığı bulunan kabartma resimlerden anlaşılmıştır. Türk ‘ lerin Orta Asya’da bulunan göller ve nehirlerde yüzdükleri bilinmektedir. Uygur Türk ‘lerinin,Londra’daki British müzesinde bulunan kabartmalara bakıldığında günümüzdeki kulaç tekniklerinin kullanıldığı görülmektedir. Asur savaşlarında yenilgiye uğrayan savaşçıların hayatlarını kurtarmak için nehirleri yüzerek geçtikleri de Asur kabartmalarında görülmektedir. 1578 yılında Yüzücü yada Yüzme sanatı üzerine bir diyalog adlı ilk yüzme kitabı Alman bir Profesör tarafından kaleme alınmıştır. Dünyada ilk açık havuz 1828 yılında Liverpool’da ilk yapılmıştır. 1882 yılı sonrasına çeşitli Avrupa ülkelerinde Yüzme Federasyonları kurulmuştur. Modern olimpiyat oyunlarının başlaması ile birlikte olimpiyatlarda kategori sınıfına yüzme sporu yarışlarına da yer verildi. Önceleri sadece erkeklerin katıldığı yarışmalarda 1912 yılında da bayan yüzücülerde olimpiyat yüzme yarışlarına katıldı. Osmanlı’da su sporları ile ilgili kaynakların bulunduğu bölgeler, İstanbul’daki VeliEfendi çayırının bulunduğu sahil, Yalı Köşkü, Beylerbeyi, Kuleli, Göksu, Fenerbahçe Burnu ve Kalamış Koyu, su sporları denilebilecek hareketlerin yapıldığı yerlerdir. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nden Kağıthane şenliklerinde yüzme yarışlarının yapıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca Osmanlı Donanması ’ndaki Levent ‘lerin de çok iyi yüzme bildikleri eldeki kaynaklardan tespit edilmiştir. Türkiye’de ilk yüzme yarışları 1937 yılında İstanbul Moda da yapılmıştır. 1942 yılında İstanbul Ortaköy semtinde ilk modern Yüzme Havuzu yapılmıştır. 1957 yılında Rıza Salih Saray başkanlığında Türkiye Yüzme Federasyonu kurulmuştur.